Strona główna
Usługi
Kontakt
O nas
Nasz zespół
Nasze projekty
Wycena usługi on-line
Linki


Pełna nazwa: A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk 

Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 18/104   03-964 Warszawa

Telefon: +48 602 326 410

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3397

Numer REGON: 015771243

Numer Identyfikacji Podatkowej: 966-081-58-36

Agnieszka Hajduk Biegły rewident nr 11369/8154

 E-mail: agnieszka.hajduk@grupabieglychrewidentow.com


Biegły rewident Agnieszka Hajduk jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dwóch kierunków: Finanse i Bankowość i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Swoje życie zawodowe związała z rachunkowością, finansami i organizacją przedsiębiorstw.  W długoletniej praktyce z powodzeniem wykorzystuje również wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych ułatwiających zarządzanie jednostką gospodarczą, we wszystkich aspektach jej działania. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i od 2005 roku zajmuje się rewizją sprawozdań finansowych. Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej z normami stosowanymi w Polsce, co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów.


Pełna nazwa: „AURES-AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska

Adres: ul. Mickiewicza 10/15 23-210 Kraśnik

Telefon: +48 509 952 605

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3353

Numer REGON: 431532170

Numer Identyfikacji Podatkowej: 715-109-65-10

Joanna Zdanowska Biegły Rewident nr 11297/8091

E-mail: joanna.zdanowska@grupabieglychrewidentow.com

Właściciel Joanna Zdanowska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego W Lublinie, Instytut Zarządzania i Marketingu oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny. Posiada długoletnią praktykę w rachunkowości i finansach oraz organizacji podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie podatków. Posiada uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2005 roku zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem gospodarczym. Ponadto jest twórcą szeregu analiz finansowych. Swoje życie zawodowe związała z rachunkowością i finansami. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej z normami stosowanymi w Polsce, co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów.


Pełna nazwa: Agnieszka Skrzyczyńska AUDYT I DORADZTWO

Adres: ul. Dobra 20 lok 12    05-800 Pruszków

Telefon: +48 602 31 91 51

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3557

Numer REGON: 141080461

Numer Identyfikacji Podatkowej: 715-123-89-50

Agnieszka Skrzyczyńska Biegły rewident nr 10927  

Telefon: + 48 602 31 91 51,

E-mail: agnieszka.skrzyczynska@grupabieglychrewidentow.com

Biegły rewident Agnieszka Skrzyczyńska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dwóch kierunków: Finanse i Bankowość i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Swoje życie zawodowe związała z rachunkowością, finansami i bankowością. Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych ułatwiających zarządzanie jednostką gospodarczą w obszarze księgowości. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i od 2005 roku zajmuje się rewizją sprawozdań finansowych. Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej z normami stosowanymi w Polsce, co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów. 


Top